Powered by Invision Power Board


  ОтветитьНовая темаСоздать опрос

> Серби на українських землях
киянин
Отправлено: Май 25 2011, 08:38
Цитата


експерт Засновник форума
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2379
Из: Київ
Пользователь №: 1
Регистрация: 12-Апреля 10
Статус: Offline

Репутация: 25НОВА СЕРБІЯ ТА СЛОВ’ЯНОСЕРБІЯ

У середині ст. російський уряд, щоб покласти край татарським та запорозьким нападам, вирішив створити міцний бар’єр з військових поселень. В пригоді стали йому серби, мешканці Австрії, які просили дозволу переселитися до Росії, щоб уникнути утисків австрійського уряду, 1 так року 1751 на правобережній частині запорозьких «вольностей» постали сербські колонії, для яких приділено велику площу земель від ріки Кагарлика до ріки Тури. Там, під командою сербського генерала Хор вата, сформувались полки: пандурський піхотний та гузарський. Вся ця територія дістала назву «Нова Сербія».

Нова Сербія підлягала владі Сенату. Вищою місцевою владою над нею був Київський генерал-губернатор. На місці влада поділялася між трьох начальників: російським головним командиром, сербським генералом Хорватом та комендантом фортеці св. Єлисавети. Компетенції цих чинників були розмежовані невиразно, і це викликало між ними постійне тертя.

Територія Нової Сербії була поділена на роти або шанці. Осередком кожної роти було укріплене місто. Головним осередком управління сербських полків-був Новомиргород, де перебували Хорват та полкові адміністраційні установи.

Збудована над рікою Інгулом фортеця св. Єлисавети стала адміністраційним центром: в ній перебували — головний командир, комендант фортеці та російські адміністраційні установи.

Року 1753 до російського уряду звернулась нова група сербів з проханням дозволити переселитися до Російської імперії на тих же умовах, на яких перейшли їхні попередники, але — не під команду Хорвата, а під командою Шевича та Прерадовича. Російський уряд приділив їм землю для поселення на Лівобережжі, між горішньою частиною Сіверського Дінця, річками Лозовою, Луганю та Бахмутом. Ця територія дістала назву «Слов’яносербії», яку зорганізовано за зразком Нової Сербії.

Населення обох провінцій, порівнюючи з українським населенням, мало упривілейоване становище. Для сербів приділяли більше землі, давали гроші на «обзаведеніс», наприклад, дано 50.000 рублів на Нову Сербію. Так само було в Слов’яносербії: всі військові службовці одержували платню, а нездатні до служби за віком — пенсію. Крім того ці чужинці користувалися правом безмитної торгівлі і були звільнені від усяких податків.

На допомогу в будуванні міст у Новій Сербії та Слов’яносербії з Гетьманщини козаків, а для захисту військових поселень стояли російські регулярні військові частини. За ввесь час існування тих чужинецьких колоній жадний з полків не був укомплектований: у 1762 році замість 11.039 чоловіка в Новій Сербії було лише 2.847, себто 25%. До того треба додати, що як під мілітарним, так і під економічним та моральним оглядом ті упривілейовані колоністи не стояли на належному рівні. Як вояки виявилися вони слабими, значна частина сербів не були військовиками. Серед них було багато волоцюг, «батярів», навіть «лісових розбійників», — як характеризували їх сучасники.

Як уже сказано, Нова Сербія була заснована на території запорозьких козаків, яку протягом довгого часу заселяли козаки з гетьманських полків; там були укріплення, стояли військові залоги. Проте, надаючи землю сербським колоністам, Сенат наказав негайно виселити все «безуказне» населення, тобто всіх тих, що оселились там без дозволу. Отже, вихідці з «Малоросії» повинні були повернутися на старі місця, а свої двори «добровільно» продати сербам. Абсурдність цього наказу була настільки безперечна, що по якомусь часі Сенат дозволив «безуказному» населенню залишитися і к лучшей вигоде сербов служить». Так російський уряд визначив ролю української людности супроти упривілейованих чужинців: обслуговувати їх, задовольняти помешканнями, постачати їм все потрібне. Українці могли залишатися як джури, ремісники і т. п. Все це мало наслідком масовий відплив українського населення на Запоріжжя, на Дій, навіть на Правобережну Україну. Про це повідомляли Сенат, але він обмежувався наказами не давати можливости українцям тікати на Правобережжя і сприяти поверненню їх додому.

Незабаром російський уряд знайшов вихід, яким можна було б затримати українську людність, а разом з тим створити реальнішу силу для оборони границь. Року 1753 Сенат ухвалив оселити українців — «старожилів і вихідців з Польщі» — на смузі землі, призначеній для ще не зформованих сербських рот і «учредить их казаками так, как слободские полки состоят, а не под владельцами». Так покладено початок Новослобідському полкові з українців, якому приділено землі за 20 кілометрів на південь від Нової Сербії. Проте, Сенат відмовився передати цей полк під владу гетьмана, а залишив його у своєму відомстві. Цікаво, що заснування його викликало різні тлумачення. А. Скальковський писав, що полк був зформований з молдавців, а А. Шмідт — з росіян-старообрядців. За Шмідтом пішов і новіший радянський дослідник В. Голобуцький.”‘ Всі ці автори заперечують, що це був український полк.

В 1762 році затверджено штат полку: полковник, обозний, суддя та інша старшина, як у слобідських полках. Було в ньому 20 сотень, на чолі яких стояли сотники. Коли старшину обирали козаки, відсутність «общего желания й вьібору» служили причиною відмови Сенату затвердити когось на посаді.

Сотників та сотенну старшину не обирали, а призначав і звільняв полковник або частіше комендант фортеці св. Єлисавети. Пізніше, коли Слобідський полк перетворено на Пікінерний, всі сотники дістали офіцерську рангу і стали дворянами.

Земля була розмежована для кожної сотні, і всі старшини мали рангову посілість, як було в Гетьманщині і Новій Сербії. Заселення йшло швидко. Не зважаючи на тяжкі умови, постійні напади запорожців, сваволю полкового начальства, людність напливала до Новослобідського полку з Нової Сербії, Гетьманщини, Слобожанщини і Правобережної України. Крім козацьких слобід, були слободи непокозаченого населення — скарбових поселян. Російський уряд сприяв переходові селян з Правобережної України — поміщицьких селян, старовірів і навіть військових дезертирів. Таким чином разом з українцями переходили і великороси. Старовіри ще за Петра 1 стали тікати з Росії, бо там забороняли їм служити в церквах по старих книгах, а крім того наказували їм голити бороди. Тут, на території Слобідського полку, постало багато слобід старовірів-«розкольників». Селилися вони і на передмісті кріпости св. Єлисавети, приписуючись до купців та міщан. Старовіри були найзаможнішими купцями.

Російський уряд організував виклик людей з Польщі, даючи «осадчим» щедрі нагороди: землю, гроші, ранги. Населення зростало: року 1760 на території Новослобідського полку було вже 6.165 козаків різних категорій.” Хоч становище слобожан було значно гірше, ніж сербів, які користалися різними привілеями, чимало українців залишилося в Новій Сербії, як обслуга сербів («джури»), ремісники тощо. В 1762 році в Новій Сербії було чужинців 1.815, а українців — 2.438.

Загальний наслідок понад 10-літнього урядового експерименту був сумний: чужинецькі колонії не дали ні надійної військової охорони, ні доброго сільського господарства. У 1762 році загалом в Новій Сербії та Слов’яносербії було біля 3.000 душ чоловічої статі, які коштували державі великі суми грошей. В самій Ноній Сербії дано було на устаткування 109.053 рублів та річно видавано по 124.957 рублів. В Новослобідському полку було 6.215 душ чоловіків, а з українцями із Нової Сербії — 6.879, себто втроє більше, ніж чужинців Нової Сербії, або вдвоє більше, ніж Нової Сербії та Слов’яносербії.
PMEmail PosterWWW
Top
киянин
Отправлено: Май 25 2011, 08:41
Цитата


експерт Засновник форума
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2379
Из: Київ
Пользователь №: 1
Регистрация: 12-Апреля 10
Статус: Offline

Репутация: 25К истории сербских поселений на территории Украины

Формирование современного этнического состава Донбасса происходило на протяжении многих веков в результате различных исторических процессов затрагивающих и всю Восточную Украину в целом. С особенной интенсивностью процесс планового переселения, на эту территорию, различных этнических групп происходил в cep.XVIII — нач. XIX вв.

Начало XVIII в. в истории Российской империи было связано с рядом военных катаклизмов, такими как Северная война и столкновение с Турцией, следствием последнего явился тяжелый для России Прутский мирный договор, серьезно ограничивавший ее южные границы.

В связи с участившимися набегами крымских и ногайских орд в пределы России, после подписания Прутского договора, царское правительство предприняло ряд новых мер по усилению обороноспособности южных границ. Указ от 24 февраля 1713 г. предписывал «для защиты от неприятеля» набрать в Киевской и Азовской губерниях по 3500 чел ландмилиции, (территориальных войск) и разместить их вдоль границ. Ее предполагалось формировать из стрельцов, драгун, солдат, казаков, пушкарей и отставных чинов в возрасте от 15 до 30 лет [Пирко, 1988]. Однако набор в ландмилицию затягивался, что заставило правительство изыскивать всякие возможности для ее укрепления. Так сначала, между 1713 и 1729 гг., оно поселило западнее Изюма молдаван перешедших на сторону России вместе с князем Кантемиром. В процессе борьбы против Турции и Крымского ханства за выход к Черному морю, царское правительство, начиная с 1723 г. приглашало на военную службу представителей балканских народов (сербов, греков, волохов, болгар), из султанской Турции и Австро-Венгрии. В 1724 г. таким образом, на Украину переселилось 459 сербов, а в 1725 г. из южной Венгрии переселилось еще 600 сербов. Затем в 1729 г. между Торской крепостью и будущей Украинской линией у истоков рек Орели и Сухого Торца был размещен сербский гусарский полк Албанеза, находившийся на службе России с 1723 г. На этом процесс переселения сербских военных поселенцев на Украинские земли не завершился, и в начале 50-х гг. XVIII в., последовала новая, несравнимо более мощная волна переселенцев.

Успехи Русской армии в борьбе с турками 1735-1739 гг., позволили России вернуть многие из отторгнутых территорий, в частности территорию Приазовья. Однако все еще оставалась потенциальная возможность возобновления войны с Турцией, что заставило в 40-х — 50-х гг. XVIII в. начать реализацию проектов по укреплению границ, т.е. созданию ряда военных укреплений, для обслуживания которых предполагалось привлечение иностранных военных переселенцев. В ходе той же государственной политики по укреплению границ, в апреле 1753 г. было принято решение удовлетворить просьбу «о переселении в пределы Российской империи», ряда сербских полковников с их людьми, проживавших до того на территории Австро-Венгрии.

Просьба сербов о переселении была вызвана целым рядом причин. Известно, что народы Балканских стран долгое время находились под владычеством турок, и, вели постоянную борьбу за независимость. Целые группы сербов, чтобы не быть физически истребленными, вынуждены были переселяться в другие государства. Так в 1690 г. группа сербов переселилась в Австо-Венгрию. Эти поселенцы получили название Сербской Ландмилиции, причем делились на полки и самостоятельно обрабатывали землю и вели хозяйство. Эти сербы не только помогли Австрии освободить из-под власти турков венгерские и сербские города, но и не раз использовались правительством для усмирения недовольств и волнений венгров. Однако в 1740 г., Австрийская императрица Мария Терезия, передала земли, занимаемые сербскими поселенцами, венграм на которых опиралась в борьбе против Пруссии. Причем со стороны венгров выдвигался ряд требований в отношении Сербской Ландмилиции: 1) чтобы императрица отдала их в полное ведение венгерского правительства, 2) чтобы был произведен обмен их личных имений на казенные, чтобы военные сербские поселенцы приняли статус венгерских подданных. Кроме того, началась проводиться политика притеснения православия. В результате этого многие сербские переселенцы не захотели оставаться под венгерским владычеством, и изъявили своё желание переселиться в Россию. Одними из первых такое желание, изъявили полковники Дмитрий и Иван Хорваты, и подполковник Иван Шевич (генерал-майор в русской службе) и подполковник Райко Прерадович. Переходя на русскую службу Прерадович, чтобы подчеркнуть свое дворянское происхождение, добавляет к своей фамилии приставку «де» на французский манер. Отсюда в документах образовывается новая вариация фамилии — Депрерадович.

Это желание подкреплялось тем, что представители балканских славянских народов были склонны видеть в Российской империи, воюющей с Турцией, своего самого возможного и близкого союзника в деле обретения независимости.

При переселении сербов на территорию Российской империи были образованы две административные единицы: Славяносербия и Новая Сербия. Мария-Терезия охотно согласилась на то чтобы отпустить сербов и И.Хорват первым отправился в Россию выводя с собой 300 человек, включая жен и детей; причем и после его отъезда другие сербские офицеры беспрепятственно получили паспорта из Надворного военного совета, несмотря на то, что карловский архиепископ Павел Ненадович просил императрицу удержать сербов и не опустошать его епархию.

Славяносербия располагалась к востоку от Днепра вдоль Украинской линии до станиц Донских казаков с главным городом Бахмутом и крепостью Белевской-Константинград [Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, 1900, с.290]. На совместном заседании Сената, коллегии Иностранных дел и Военной коллегии в ходе обсуждения вопроса о Славяносербии было принято решение о строительстве новой укрепленной линии от Днепра по Самаре до Бахмута и поселении вдоль нее ландмилицких полков, не переведенных на Украинскую линию (указом от 1 апреля 1753 г). Речь шла не о строительстве сплошной линии, а о создании разной величины крепостей и редутов, от Бахмута до Лугани и поселении двух гусарских полков — Р. Прерадовича, И.Шевича. Причем, Украинскую линию оказавшуюся в тылу решено было не разрушать. Эта административно-территориальная единица не входила ни в состав провинции, ни в состав губернии; она напрямую подчинялась Сенату и Военной коллегии, откуда получалось денежное довольствие и вооружение.

Со своей командой 168 человек И.Шевич 23 октябя 1752 г. прибыл в Киев, Р.Прерадович прибыл в Киев в ноябре того же года с 24 людьми (в основном родственниками). Там оба подполковника были переведены в ранг генерал-майоров, и после подписания вышеозначенного указа от 1 апреля 1753 г.началось дополнение полков другими иностранными переселенцами.

Заселение началось в 1753 г., причем полк Прерадовича селился на правой стороне Донца на восток до Бахмута, а Шевича на запад до Лугани. Имевшиеся на этой территории «безуказные» поселения выходцев из Слободской Украины подлежали передаче иностранным переселенцам, а их жители переводу в пределы. Однако, заселение происходило недостаточно активно. К 1755 г. на отведенной территории поселилось 1513 человек, из них 1101 мужчин и 412 женщин. Из них в полку Шевича поселилось 799 (611/188), Прерадовича — 714 (490/224) человек [Шрко, 1998]. Поскольку полки должны были насчитывать по 2000 человек, решено было разрешить зачисление в них кроме сербов и хорватов других выходцев из Балкан, исповедующих православие, а так же принимать не числящихся за помещиками украинских крестьян, в том числе и живших ранее на этой территории. Следует также отметить, что этнический состав военных переселенцев изначально не был однородным: — кроме собственно сербов здесь были «волохи», молдаване, венгры, болгары (и др.), которые переезжали на новые места, в подавляющем большинстве, со своими семьями. К 1763 г. в полках насчитывалось до 10076 мужчин. Среди них иностранцев было 3992 чел.: из них молдаван — 2627, сербов — 378.

Расселялись поселенцы по ротам. Каждая рота занимала отдельный населенный пункт — шанец, который носил черты полевого укрепления. За этими населенными пунктами обыкновенно закреплялось по два названия, из которых одно соответствовало номеру роты. 1-я — Серебрянка, 2-я — Красное, 3-я — Верхнее, 4-я — Вергунка, 5-я — Привольное, 6-я — Крымское, 7-я — Нижнее, 8-я -Подгорное, 9-я — Желтое, 10-я — Каменка, 11-я -Черкасское, 12-я — Хорошее, 13-я — Калиновское, 14-я -Троицкое, 14,15 — Луганское. Причем, среди них были как вновь образованные поселения, так и практиковалось подселение служилых иностранцев в уже существующие населенные пункты. Кроме так называемых сел-рот, существовали, поселения имевшие статус ранговых дач, которые были образованы на землях пожалованных представителям военной верхушки переселенцев Дрфадовичу, Шевичу, Юзбашу, Божедаровичу и тп. Ныне эти поселения находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Мы так же можем предположить, что в поселения имевшие статус ранговых дач наряду с поселенцами-иностранцами привлекалось и украинское население, а так же осуществлялись выселки туда иностранцев из других сел-рот. По косвенным свидетельствам (рассказы местных жителей) можно сказать, что выселки (переселения) осуществлялись, по тем или иным причинам и в уже существующие соседние села. Кроме шанцев для защиты Славяносербии с юго-запада была построена целая цепь редутов — полевых укреплений, в которых гусары постоянно несли охранную службу.

Новая Сербия от Днепра до Синюхи, граничившая на северо-западе с польскими землями, на юге с турецко-татарской степью, столица г. Новомиргород (ныне Кировоградщина). Хорват, обращаясь с просьбой о переселении к российскому правительству, уверял, что наберет и приведет с собой целый гусарский полк в 1000 человек, которых к тому же обязуется снабдить полным мундиром и лошадьми. Кроме того, им же было обещано набрать так же регулярный пехотный и пандурский полки в 2000 человек из православного населения. На его просьбу русское правительство ответило согласием. «24 декабря 1751 г. дозволено сербскому уроженцу Австрийской службы полковнику Хорвату поселиться на месте за Днепром, названной новой Сербией, и сформировать из сербских выходцев два полка: гусарский и пандурский.» , «11 января 1751 г. разрешено ему же сформировать еще два полка: гусарский и пандурский». 29 января 1752 г. Сенат приказал артиллерии генерал-майору Глебову дать инструкции следующего содержания: «1) пришедших ныне и впредь имеющих приходить в подданство ее и в состав сербов и прочих тамошних народов селить в заднепровских местах, а именно начав от устья реки Каварлыки прямою линиею до верховья реки Тура, с верховья Тура до устья реки Каменки, от устья Каменки до верховья реки Березовки, от верховья Березовки до нынешней реки Амельника и по оной вниз до самого устья Дненпр, уступая от польской границы пи 20 верст; на этих местах поселить не свыше двух полков, одного гусарского генерал-майора Хорвата и другого пандурского по 4000 человек каждый, если из тех народов неслужащие люди выходить будут, то их между полками не селить, для них отведены будут особливо удобные места. 2) поселенные полки называть Новой Сербией, куда никого кроме сербов селиться не допускать, а находящееся теперь на тех местах поселение выслать в прежние места, потому что поселение выведено самовольно, а строения продать сербам добровольною ценою».

В октябре 1751 г. сербы прибыли в Киев, откуда И.Хорват с несколькими выборными отправился в Петербург. Здесь он получил генерал-майорский чин и 3000 рублей. Хорватом при переселении был обговорен целый ряд свобод: «вольные свои промыслы иметь», «церкви, школы и священничество», на отведенной им территории никакой другой народ селиться не мог. Население края в 1760 г. превышало 26000, селений 122, «дач для поселений» 135, церквей 31.

Однако из-за недоукомплектации полков их приходилось дополнять украинцами, был сформирован Новослободской полк, основу которого составили украинцы. В 1754г. на территории Новосербии начали строить крепость Св. Елизаветы.

В 1764 г Новосербский корпус (где все мужское поколение было записано в гусарские полки) был преобразован в Новороссийскую губернию, а Славяносербия с Украинской линией в Екатерининскую провинцию подчиненную Новороссийской губернии. При этом украинская линия была уничтожена, а вместо нее были установлены крепости: Богородицк и Луганск. Все пространство Новой Сербии разделено на 7. Уже в следующем году губерния состояла из трех провинций: Елизаветинской, Екатерининской, Бахмутской. «22 марта 1764 г все эти части расформированы и вошли в состав вновь созданных поселенных полков: Чурнаго и Желтаго гусарских и Елисаветградскаго пикинернаго». Сам же Иван Хорват был привлечен к суду за злоупотребления властью.

Вопрос о судьбах сербского населения в настоящее время представляется нерешенным. Некоторые исследователи утверждают, что уже вскоре после 1764 г. это население практически не отличалось от украинского по языку, одежде и особенностям домостроения, в результате чего было полностью ассимилировано и утратило этническое своеобразие. В качестве аргумента приводится факт пополнения к 1755 г. ряда сербских полков представителями местного населения. Кроме того, говорится о том, что переселенцы представляли собой в основе мужское население. Прибыв на новое место, они вступали в брак с местными женщинами, быстро усваивая местный язык и местные обычаи. При этом схожесть антропологического облика сербов и украинцев, их культуры и вероисповедания ускорили и без того довольно активный процесс ассимиляции.

Тем не менее, следует отметить, что по свидетельству ряда документов (поротные списки) большая часть переселенцев приезжала с женами и даже детьми, что естественным образом задерживало процесс взаимопроникновения.

Известно так же, что сербская община («задруга») вообще отличалась большой степенью закрытости. Эта традиция сформировалась еще в Сербии (из-за близкого соседства с мусульманами и желания, ограждая себя, сохранить свое своеобразие, равно как и свою веру). На протяжении того времени, которое данная община находилась на территории Австро-Венгрии, эти тенденции только укрепились. Кроме того, в вопросах связанных с браком молодежь традиционно полагалась на выбор родителей.

Можно таким образом предположить, что процесс, который шел в населенных пунктах СлавяноСербии представлял не просто ассимиляцию, а был скорее процессом взаимопроникновения сербской и украинской культуры друг в друга. Это позволяет предположить, что и до нашего времени должны в той или иной степени сохраниться на территории бывших сербских поселений эти своеобразные черты. Причем, следует учесть, что некоторые этнические характеристики (язык, одежда) могли не сохраниться, в то время как иные (особенности домостроения, особенности обрядовости) должны были сохраниться намного лучше. Возможно сохранились и некоторые фамилии.

Сайт сербской общины "Свети Савва"
PMEmail PosterWWW
Top
Bratilov
Отправлено: Май 25 2011, 13:06
Цитата


Ветеран форуму з Болгарії
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 193
Из: Пловдив
Пользователь №: 7
Регистрация: 20-Апреля 10
Статус: Offline

Репутация: 14Интересно, какая разница между переселения в 18 в. и в первая половина 19 в.? Зачем ети общности пришли в 18 в. не сохранились, а ети из 19 в. существуют и сейчас? Имею предвид болгари в Бесарабии и Украйна, а и гагаузи. После 1815 г. нормално при положение, что серби имели уже своя держава, такие переселения не били. Но емиграция болгар в РИ продолжала вплоть до 1877г.
Возможно чтобь в 19 в. уже нарасло националное самосознание?
А в 18 в. ети люди приняли себя как православние (на первом место) и как славяне (на второе).
PMEmail Poster
Top
киянин
Отправлено: Май 25 2011, 18:26
Цитата


експерт Засновник форума
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2379
Из: Київ
Пользователь №: 1
Регистрация: 12-Апреля 10
Статус: Offline

Репутация: 25Наверное эта эммиграция прекратилась с появлением национальных государств, с одной стороны, с другой, эммиграция в 18 веке не была такой многочисленной, например сербские полки (места расположения) дополнялись украинцами, а в некоторых местах украинцы численно преобладали над сербами.

Кстати, сербы были нужны после разорения Запорожской Сечи как социально-политический фактор в противовес распущенному военизированному козачеству, так сказать - здоровая конкуренция. Впрочем, поскольку они жили вперемешку с украинцами, произошла не ассимиляция, но взаимопроникновение наших этносов. Потомком сербов, например, является наш известный писатель Владимир Сосюра (по матери).

Также важно то, что поселения болгар были не военными, они играли роль как важный фактор для того, чтобы обжить Бессарабию лояльными поселенцами, в то время как сербы - как военные поселенцы и соратники.
PMEmail PosterWWW
Top
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

Topic Options ОтветитьНовая темаСоздать опрос

 


Текстовая версия